Seçme Şiirler

Seçme Şiirler Amazing Book, Se Me Iirler Author N Z M Hikmet Ran This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Se Me Iirler , Essay By N Z M Hikmet Ran Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Seçme Şiirler book, this is one of the most wanted Nâzım Hikmet Ran author readers around the world.

✯ Seçme Şiirler Books ✴ Author Nâzım Hikmet Ran – Couponpromocode.us
 • Seçme Şiirler
 • Nâzım Hikmet Ran
 • 11 October 2017

10 thoughts on “Seçme Şiirler

 1. says:

  tad n kara kara, yudum yudumkederleniyorum Demi Naz m.Ne de g zel demi de il mi Son aylar saymazsam iir okumalar m n hepsi orada burada denk geldiklerim, belki bir de ders al rken kar ma kanlardan ibaretti Naz m Hikmet ten m sralar en ok Osmanl ca dersinde yapt m z okumalar vas tas yla okudum Bu ise, elime ald m kaleminden d k lm ilk kitap oldu.Sa n solunu inceleyip, di er iirlerinde yard mc olaca n d nerek sondan, yani Otobiyografi iirinden ba lad m Naz m tad n kara kara, yudum yudumkederleniyorum Demi Naz m.Ne de g zel demi de il mi Son aylar saymazsam iir okumalar m n hepsi orada burada denk geldiklerim, belki bir de ders al rken kar ma kanlardan ibaretti Naz m Hikmet ten m sralar en ok Osmanl ca dersinde yapt m z okumalar vas tas yla okudum Bu ise, elime ald m kaleminden d k lm ilk kitap oldu.Sa n solunu inceleyip, di er iirlerinde yard mc olaca n d nerek sondan, yani Otobiyografi iirinden ba lad m Naz m n hayat n kendisinden dinlemek ba ka oldu ancak farkl kaynaklara da ihtiya duydum Daha ilk iirden anlatt ama benim anlamad m yerler vard nternetten do ru kaynak arama derdine girmek yerine eserleri ve hayat n konu alan Naz m Hikmet i araya al p okudum Onu bitirdikten sonra iirleri okumak daha bir keyifli oldu Her iir okumamda oldu u gibi be endi im ve bana hitap etmeyenler oldu Ancak her iir okumamda kar ma kmayan bir ey vard Naz m n kaleminden d k lenlerde Favoriler Kitapta hi unutmayaca m, d n p d n p okuyaca m iirlere kavu t...

 2. says:

  Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, nas l kar karan l klar ayd n l a..

 3. says:

  Toprak bak r g k bak r Hayk r G ne i enlerin T rk s n Hayk r

 4. says:

  Naz m bir antaya s d rmak m mk n de il tabi ki Ancak bir ok g zel iirini bir arada okumak g zeldi Yeni ba layanlar i in ya da yle bir arada bir ok nl iirini okumak isteyenler i in g zel bir se enek. Tabi ki as l eserlerini de okumak ko uluyla Y NE MEMLEKET M ST NE S YLENM T R Memleketim, memleketim, memleketim, ne kasketim kald senin ora i i ne yollar n ta m ayakkab m, son mintan n da s rt mda paraland oktan, ile bezindendi Sen imdi yaln z sa m n ak nda, enfarkt nd Naz m bir antaya s d rmak m mk n de il tabi ki Ancak bir ok g zel iirini bir arada okumak g zeldi Yeni ba layanlar i in ya da yle bir arada bir ok nl iirini okumak isteyenler i in g zel bir se enek. Tabi ki as l eserlerini de okumak ko uluyla Y NE MEMLEKET M ST NE S YLENM T R Memleketim, memleketim, memleketim, ne kasketim kald senin ora i i ne yollar n ta m ayakkab m, son mint...

 5. says:

  Kitap i in de erlendirmem 3 5 Naz m Hikmet i ilk defa okudum Kimi ne g re ele tirilmesi biz okurlara d mez, kimi i inse hi sevilmez Ben hangi taraftay m bilmiyorum lk olarak unu yazmal y m ki kitab n i tasar m hi be enmedim D kapa gayet iyi Asl nda 3 vermemin nedenlerinden birisi bu Bu iir kitab nda ki iirlerin bir o unu...

 6. says:

  Sende, ben, imkans zl seviyorum,fakat asla mitsizli i de il.

 7. says:

  B raks n pe imizikendi y re inin kabu unda ya ayanlar te u g ne tend enate temilyonlarla k rm z y rek yan yor Sen de karg s n n kafesinden y re ini u g ne tend enate e f rlat y re ini y reklerimizin yan na at Naz m Hikmet G ne i enlerin T rk s

 8. says:

  tekrardaki mucize g l m, tekrar n tekrars zl

 9. says:

  Bunu itiraf etmeliyim Naz m Hikmet in iirlerini okudum, ark ya d n t r lm eserlerini dinledim Ama hi ard ard na iirlerini okumam t m Kerem gibi iirindeki cesaretini Ben yanmasam Sen yanmasanBiz yanmasakNas l kar karanl klar Ayd nl a Mavi g zl dev, minnac k kad n ve han mellerindeki kalp sanc s n imdi anl yor...

 10. says:

  Sende, ben, imkans zl seviyorum,fakat asla mitsizli i de il

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *